Παγκόσμιο θέμα το Γερμανικό χρέος προς την Ελλάδα!

  • Τα 170 δις ευρώ έχουν φτάσει σήμερα οι οφειλές του Βερολίνου τονίστηκε στο συνέδριο πανεπιστημιακών του Καναδά
  • «Τι είναι αυτά που λέτε» ;  – ανέκραξε κατακόκκινος ο γερμανός πρόξενος που βρισκόταν στην αίθουσα...

Διεθνείς διαστάσεις παίρνει το ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Του διπλού γερμανικού χρέους προς...
την Ελλάδα. (κατοχικά δάνεια – πολεμικές επανορθώσεις)
Κορυφαίοι ξένοι και έλληνες πανεπιστημιακοί συναντήθηκαν στην πιο απόμακρη περιοχή του Καναδά και έθεσαν επί τάπητος το ελληνικό χρέος και τις γερμανικές οφειλές που αν εκπληρωθούν θα αλλάξουν τη μοίρα της χώρας.

Η διεθνής συνάντηση έγινε στα ανατολικά προάστια του Βανκούβερ. 
Εκεί βρίσκεται και το γραφείο του καθηγητή Ιστορίας Αντρέ Γερολυμάτου, Δ/ντή του Ελληνικού Κέντρου Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Ο Α. Γερολυμάτος μαζί τον καθηγητή συνάδελφό του Βυζαντινολόγο Δημήτρη Κράλλη οργάνωσαν το Συνέδριο και ενημέρωσαν (λεπτομερώς) τους ξένους σύνεδρους για το ρόλο των γερμανών στη διαμόρφωση του ελληνικού χρέους από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο που ακολούθησε.
Μιλώντας στα «Νέα» ο κ. Γερολυμάτος θέτει ευθέως θέμα ελληνικών ευθυνών. 
«Οι ελληνικές κυβερνήσεις – τόνισε – δεν έκαναν ότι έπρεπε για να λάβει η Ελλάδα για εγκλήματα των Ναζί σύμφωνα με υπολογισμούς των Συμμάχων αποζημιώσεις ύψους 8 δις δολαρίων του 1938 που αντιστοιχούν σήμερα σε 170 δις ευρώ».
Ο έλληνας καθηγητής Ιστορίας προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις για το ζήτημα προς το δημοσιογράφο Χάρη Καρανίκα  : 

 «Ποτέ έως σήμερα οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να συν­δέσουν τους γερμανούς εγκληματίες πολέμου με τις αποζημιώσεις. Ωστό­σο τα εγκλήματα κατά των φυλών δεν έχουν χρονικά όρια, γίνεται να δικα­στούν ακόμη και σήμερα.
Εντοπίζο­ντας και φέρνοντας στο δικαστήριο δυο-τρεις γερμανούς εγκληματίες πολέμου, οι οποίοι έδρασαν για παρά­δειγμα κατά των Εβραίων της Θεσ­σαλονίκης, θα μπορούσαν να υπάρ­ξουν απαιτήσεις για αποζημιώσεις. Δεν πιστεύω ότι είναι δύσκολο να βρεθούν κάποιοι. Όπως έχει δείξει η ιστορία, αυτοί οι τύποι ζουν πολ­λά χρόνια», μου λέει ενώ καθόμαστε στο γραφείο του.
Η λίστα του με τα εγκλήματα των Γερμανών, την οποία σκοπεύει να εκφωνήσει στο συνέδριο, δεν είναι μικρή. Μέσα στις πρώτες εβδομάδες κατοχής οι Ναζί κατέσχεσαν 100.000 τσιγάρα, 26.000 πορτοκάλια, 4.500 λεμόνια· όλα τα υπάρχοντα αποθέ­ματα σε βαμβάκι, δέρμα, λάδι, ρύζι, καφέ, ζάχαρη, σίδηρο, ασήμι, χαλκό, μαγνήσιο, χρυσό, χρώμιο, νικέλιο· το μεγαλύτερο μέρος των ζώων και των φορτηγών.
Ο καθηγητής Ιστο­ρίας τονίζει:
«Ότι γερμανικές εταιρεί­ες όπως η Krupp (σ.σ.: που αργότε­ρα εξελίχθηκε σε Thyssen Krupp και έγινε στην Ελλάδα ιδιαίτερα γνω­στή λόγω του σκανδάλου των υπο­βρυχίων) πήραν τον έλεγχο των ελ­ληνικών ορυχείων και όλα τα σημαντικά επαγγελματικά συμφέροντα».
 Επιπλέον, οι Ναζί έλαβαν 476 εκατ. μάρκα ως κατοχικό δάνειο και τις εναπομείνασες ράβδους χρυσού από τις ελληνικές.
Αποτέλεσμα της αφαίμα­ξης αυτής ήταν να πεθάνουν από πεί­να τουλάχιστον 300.000 Ελληνες τον χειμώνα του 1941-1942, ενώ η αρπα­γή των φαρμάκων από τις δυνάμεις Κατοχής ενίσχυσε τη μετάδοση των ασθενειών και κατέστησε ιδιαίτε­ρα δύσκολη τη θεραπεία των τραυ­ματιών.
«Οι Ναζί αφάνισαν τον πλη­θυσμό 89 χωριών και πόλεων, έκα­ψαν ολοσχερώς  1.700 χωριά, κατέ­στρεψαν 400.000 κτίρια, εκτέλεσαν 21.000 Ελληνες, συνέλαβαν άλλους 20.000 – από τους οποίους ελάχιστοι επιβίωσαν – και «εξουδετέρωσαν» περίπου 72.000 Εβραίους που διέμε­ναν στην Ελλάδα στέλνοντας τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης».
Δύο ημέρες μετά, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που ξεκίνησε στις 26 Απριλίου στο Βανκούβερ, η εκφώνηση της προαναφερθείσας λίστας από τον καθηγητή Γερολυμάτο μαζί με την πρόταση της σύνδεσης των εγκλημα­τιών πολέμου με αποζημιώσεις είχαν απρόσμενο αποτέλεσμα : μπορεί ανά­μεσα στους παρευρισκομένους να μην υπήρχαν έλληνες ομογενείς του Κα­ναδά, υπήρχε όμως ένας κατακόκκι­νος γερμανός πρόξενος που αντέδρα­σε αρχικά χάνοντας τα λόγια του και μετά υποστηρίζοντας ότι αυτό το θέ­μα δεν θα έπρεπε να μπαίνει στο τρα­πέζι έξι δεκαετίες από τότε που συ­νέβη.

«Αναρωτιέμαι γιατί το κάνετε αυτό, ιδίως όταν η Ελλάδα έχει λάβει τόσο μεγάλη βοήθεια», είπε ο πρόξε­νος στον έλληνα καθηγητή Ιστορίας.

Ο Αντρέ Γερολυμάτος απάντησε πως αυτό που τον απασχολεί είνα γιατί οι μετέπειτα ελληνικές κυβερνήσεις δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για να λάβει η Ελλάδα, σύμφωνα με τους υπολο­γισμούς των Συμμάχων, αποζημιώ­σεις ύψους περίπου 8 διο. δολαρίων σε τιμές του 1938, ήτοι 170 δισ. ευρώ σήμερα.
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το κόστος ζωής των Ελλήνων το 1945 ήταν 25 φορές μεγαλύτερο από ό,τι πριν από τον πόλεμο, ενώ στο τέλος του Εμφυλίου ήταν 254 φορές μεγα­λύτερο.
Στην ίδια περίοδο διογκώθηκε το Δημόσιο. Επειδή ακόμη και οι δωσιλογικές  κυβερνήσεις φοβούνταν ότι  οι άνεργοι άνδρες μπορεί να καταλήξουν στη Γερμανία, τους προολάμβαναν στο Δημόσιο.
Το 1945 η κυβέρνηση κατέστη ο μεγαλύτερος εργοδότης, ενώ έως το 1948 τοί 1/3 όλων των εργαζόμενων ανδρών απασχολούνταν στις δημόσιες υπηρεσίες, επεσήμανε ο καθηγητής, εξηγώντας ότι ακόμη και το υπεράριθμο Δημόσιο σήμερα έχει τις ρίζες του στη γερμανική κατοχή.
Στο τέ­λος της ομιλίας του ο Αντρέ Γερολυ­μάτος τόνισε ότι δύο φορές, το 1952 και το 1956, οι Ελληνες έστειλαν στη  γερμανική κυβέρνηση 900 φακέλους με υποθέσεις εγκλημάτων πόλεμου που διαπράχθηκαν ατιό Γερμανούς στη χώρα μας.

«Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Οφείλουν να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα πολέμου κα­τά των Ελλήνων. Ακόμη και αν έχουν απομείνει ελάχιστοι Γερμανοί ποιι καταζητούνται, θα πρέπει να προσαχθούν στην Αθήνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη», επεσήμανε ο καθηγητής.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Εκθεση φωτογραφίας «Πάσχα στην Κέρκυρα» εγκαίνια Παρασκευή 12.04.2019

Εκθεση φωτογραφίας «Πάσχα στην Κέρκυρα»