Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 9, 2009

Συγκεντρώστε τα δάνειά σας σε ένα

By Factorx | February 8, 2009 Όσο αφήνετε διάσπαρτα χρέη σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, οι τόκοι θα συσσωρεύονται και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων θα γίνεται δυσχερέστερη. Με τα προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών, μπορείτε να επιτύχετε σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης. Όμως η αξιολόγηση των προγραμμάτων συγκέντρωσης οφειλών που προσφέρουν οι τράπεζες, δεν είναι εύκολη καθώς οι μαθηματικές πράξεις που απαιτούνται είναι πολλές και δύσκολες. Έτσι η «Ελευθεροτυπία» παρουσιάζει ένα οικονομικό εργαλείο που επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό http://new.enet.gr/?i=news.el.home&id=15238