Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 2, 2011

Σκέψεις για την παρούσα κατάσταση...

Εικόνα
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011 Αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα είναι η παγκόσμια κατάρρευση της πολιτικής της Δύσης, ή καλύτερα, η παγκόσμια αλλαγή πολιτικής της Δύσης. Η Δύση εξασφάλιζε καλύτερο βιοτικό επίπεδο στους κατοίκους της από την Ανατολή και τις υπόλοιπες χώρες εδώ και πολλούς αιώνες. Αυτό που της έδινε αυτή την δυνατότητα ήταν η επεκτατική της πολιτική, η οποία εξασφάλιζε αφθονία φυσικών πόρων και η τεχνολογική υπεροχή της έναντι των υπολοίπων κρατών. Εδώ και αρκετές δεκαετίες, αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν αρχίσει να χάνονται και η Δύση προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει το βιοτικό της επίπεδο έναντι στο ολοένα αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο των Ανατολικών και λοιπών κρατών. Αν δεχθούμε την λογική ότι οι χώρες δρουν σε έναν ενιαίο σύστημα (τον πλανήτη) είναι αναπόφευκτο ότι για να έχουν κάποιοι καλύτερο βιοτικό επίπεδο πρέπει κάποιοι άλλοι να έχουν χαμηλότερο. Είναι πρακτικά ανέφικτο όλος ο πλανήτης να ανεβάζει συνεχώς το βιοτικό του επίπεδο ταυτοχρόνως.