Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 5, 2010

Ερωτήσεις προς τους υποψηφίους Δημάρχους Κερκύρας και Περιφερειάρχες

Εικόνα
Οι Σύλλογοι έλαβαν την πρωτοβουλία και έθεσαν ερωτήματα προς τους υποψηφίους Δημάρχους της Κέρκυρας και Περιφερειάρχες, με στόχο την προεκλογική τους δέσμευση σε θέματα πολιτισμού . Οι σύλλογοι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή είναι η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, η Εικαστική Κερκυραϊκή Ένωση, ο Λαοδάμας, και η Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας Τα ερωτήματα αφορούν την πολιτική που σκοπεύουν να εφαρμόσουν αν εκλεγούν στο θεσμικό θέμα της σύστασης των επιτροπών διαβούλευσης που προβλέπονται από τον Καλλικράτη, την ίδρυση ενός πολιτιστικού κέντρου στην πόλη, τα κριτήρια των χρηματοδοτήσεων των φορέων του πολιτισμού, τη μοριοδότηση των φορέων με βάση τη δραστηριότητα τους και την καθιέρωση ενιαίου συστήματος προβολής των εκδηλώσεων. Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 1) Στη Δημοτική (Περιφερειακή) Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου (Περιφέρειας) προβλέπεται η συμμετοχή φορέων. Εμείς, ως Σύλλογοι Πολιτισμού με πολυετή δραστηριοποίηση, αιτούμεθα η συμμετοχή μας να πραγματοποιηθεί