Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 30, 2011

Υπολογίστε το πρόστιμο για το αυθαίρετο σας

Εικόνα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011 Ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, θα κληθούν να καταβάλλουν οι διατηρούντες αυθαίρετο κτίσμα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στο υπουργικό το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υπολογίσουν το πρόστιμο που θα καταβάλλουν με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων). Πιο συγκεκριμένα, για την εύρεση του προστίμου κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ι