CorfuTimes - Εγκαίνια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κερκύρας


Επίσηµα εγκαίνια των υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κερκύρας που πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 24.01.2009 , στην έδρα του Κ.Ψ.Υ. - Ι.Π.Κ. Μουστοξύδου και Καποδιστρίου 80 (Child Adolescent & Adults Mental Health Centre of Corfu).Στα εγκαίνια συμμετείχε και η Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας με την Εκθεση "Τα παιδιά για τα Παιδιά"
-------------------------------------------------------------------
Το Κ.Ψ.Υ.-Ι.Π. Κέρκυρας λειτουργεί και αναπτύσσει το έργο του ως Πρωτοβάθμια Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με στόχο την διαμόρφωση υπηρεσιών ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για εξειδικευμένες απαντήσεις που συνδέονται με τη σοβαρή ή ήπια Ψυχοπαθολογία και τα διάφορα Ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών εφήβων και ενηλίκων.
Ο σχεδιασμός της λειτουργίας του ΚΨΥ - ΙΠΚ Κέρκυρας(με φορέα υλοποίησης το ΨΝΚ, με βάση την υπ αριθμ 7994/206.2.3/9-12-2005, απόφαση της Διαχειριστικής του Ε.Π. «Υγεία- Πρόνοια 2000-2006» του ΥΥΚΑ), περιλαμβάνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» που προέβλεπε τον ήδη εππευγμένο στόχο της κατάργησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ως ασύλου και την αντικατάσταση του με ένα κοινοτικό δίκτυο ανοικτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Έτσι το πέρασμα από την «κλειστή» ιδρυματική μορφή ψυχιατρικής περίθαλψης σηματοδοτείται από την έναρξη λειτουργίας νέων ανοικτών δομών στην κοινότητα όπως είναι οι Ξενώνες και τα Οικοτροφεία, τα Προστατευόμενα διαμερίσματα, ο Μετανοσοκομειακός Ξενώνας «Ν. Μώρος», το Νοσοκομείο Ημέρας και η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας που εντάσσεται στο νέο Νομαρχιακό Νοσοκομείο ως Ψυχιατρική Κλινική. Οι Μονάδες αυτές απαρτίζουν ένα σύνολο διαφοροποιημένων θεραπευτικών δυνατοτήτων στα τρία επίπεδα φροντίδας, που λειτουργώντας συντονισμένα ως δίκτυο θα είναι ικανό να ανταποκρίνεται στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού της Κέρκυρας σύμφωνα με μια σύγχρονη αντίληψη που επαναπροτείνει την ανθρώπινη διάσταση της Ψυχικής πάθησης, υιοθετεί μια σφαιρική προσέγγιση και καθιστά την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ χώρο προνομιούχο για την αντιμετώπιση της.
Το Κ.Ψ.Υ.-Ι.Π.Κ. αναγνωρίζοντας τις αρχές της Κλινικής Ψυχοπαθολογίας και της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Κοινοτικής Ψυχιατρικής η οποία αναφέρεται «στη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, τεχνικών και πόρων που ευοδώνουν και καθιστούν εφικτή τη θεραπεία του ψυχικά ασθενή στο φυσικό του περιβάλλον» (Μαδιανός, 2004).
Το Κ.Ψ.Υ.-Ι.Π.Κ. απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό που προσδιορίζεται ως Τομέας Ψυχικής Υγείας στη συγκεκριμένη περίπτωση του Νομού της Κέρκυρας.
Η Τομεοποίηση (catchmentation-sectorization) είναι η παροχή υπηρεσιών Ψυχικής υγείας σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, έχει καθιερωθεί διεθνώς και έχει σαφές προβάδισμα ως προς τα πλεονεκτήματά της έναντι της παραδοσιακής άσκησης ψυχιατρικής χωρίς τομέα.
Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας (ΤοΨΥ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κοινοτικού συστήματος Ψυχικής υγείας και καθορίζεται σύμφωνα με το ν.2716/99, με τον οποίο διαιρούνται οι Υγειονομικές Περιφέρειες σε ΤοΨΥ, με κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά.
Το Κέντρο ΨυχικήςΥγείας Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αποτελεί τον πυρήνα της κοινοτικής φροντίδας της Ψυχικής υγείας.
Σκοπός του είναι η Ψυχοκοινωνική μέριμνα, η συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα, η πρόληψη, θεραπεία των ψυχικών διαταραχών και η συμβολή στην Ψυχοκοινωνική
αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων.
Συνοπτικά οι λειτουργίες του θα μπορούσαν να περ~ραφoύν ως ακολούθως:
1. Πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και θεραπεία όλων των Ψυχικών διαταραχών. Παρέμβαση στην
κρίση, συμπεριλαμβανομένων των κατ οίκον επισκέψεων. Ψυχιατρικές υπηρεσίες για ενήλικες.
Βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση.
Εφαρμογή Ψυχοθεραπειών. Ολοκληρωμένη, συνθετική προσέγγιση.
2. Συνεχιζόμενη φροντίδα των ασθενών και εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες υγείας και Ψυχικής υγείας που αποσκοπούν σε: βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών, πρόληψη της επανεισαγωγής σε νοσοκομείο, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση. Το ΚΨΥ μπορεί επίσης να αναπτύξει μονάδα μερικής νοσηλείας.
3. Ευαισθητοποίηση και Αγωγή της Κοινότητας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την Ψυχική
Υγεία.
Ειδικά προγράμματα τόσο για νομικούς και ειδικές κατηγορίες (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, ομάδες υψηλού κινδύνου, κλπ) Στενή συνεργασία με κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ΠΦΥ.
4. Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες Ψυχικής υγείας(ειδικευόμενους ιατρούς,
Ψυχολόγους κ.α.)
5. Έρευνα και περιοδική αξιολόγηση της λειτουργίας του.
Στο ΚΨΥ υπηρετεί ικανός αριθμός επαγγελματιών Ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων και κλάδων. Η εργασία σε ομάδα είναι ο κατ εξοχήν τρόπος λειτουργίας του προσωπικού του ΚΨΥ.
Είναι όμως προφανής η ανάγκη να επανδρωθεί με νέα στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατσαρός Ανδρέας
Επιστ. Υπεύθυνος Κ.Ψ.Υ. - ι.Π.Κ.
Ψυχίατρος Δ/ντης Ε.Σ.Υ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αποκαλυπτήρια μνημείου του υποβρυχίου ΠΡΩΤΕΥΣ-Οθωνοί 14-6-2015